top of page
  • dafnaseri

בנק ישראל העלה את הריבית ב-0.5% נוספים והיא עומדת כעת על 3.75%, ריבית הפריים 5.25%

מדובר ברמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2008 ובהעלאה השביעית שמבצע בנק ישראל מאז אפריל במטרה לבלום את האינפלציה.

3 צפיות
bottom of page