top of page
Skyline New York

משקיעים כשירים

משקיעים כשירים של Keynvestments ייחשפו לאפשרויות השקעה נוספות אשר יותאמו באופן אישי לתיק ההשקעות שהם מבקשים לבנות לעצמם. כחברים במעגל המשקיעים הכשירים של Kenvestments תקבלו עדכונים על עסקאות מגוונות יותר עם ניהול סיכונים שונה בכל אחת, במטרה לבנות איתכם ביחד פרוטפוליו עשיר ומגוון. החברות במעגל תכלול פגישות אישיות להבנת הצרכים של כל אחד ואחת מכם, סקירות שוק מקיפות ואיתור הזדמנויות מיוחדות, בניית אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית. 

אז מי נחשב משקיע כשיר?

משקיע כשיר הוא אדם פרטי או חברה אשר מנהלים כספים בהיקף גבוה, ואשר עומדים בשלושה מבחנים אותם הגדירה הרשות לניירות ערך (התוספת הראשונה לחוק): מבחן שווי נכסים, מבחן גובה הכנסה או מבחן משולב של שווי נכסים והכנסה. 

משקיע מסוג זה לא ימנה כניצע במניין 35 הניצעים בעסקה. משקיעים אלו יהיו רשאים לקחת חלק בהשקעות אקסקלוסיביות שאינן פתוחות לציבור הרחב מאחר והן מותנות בדרך כלל ברף כניסה מינימלי.

”משקיע כשיר“ הוא משקיע שעומד באחת משלוש חלופות לפי הגדרות רשות ניירות ערך:

8
מיליון ש"ח
 נכסים נזילים 

 

מבחן שווי נכסים

5
מיליון ש"ח
נכסים נזילים
 

 
600 אלף ש"ח
הכנסה אישית שנתית 
900 אלף ש"ח
הכנסה משפחתית שנתית
או
+

מבחן משולב

1.2
מיליון ש"ח
הכנסה אישית שנתית

 
1.8
מיליון ש"ח
הכנסה משפחתית שנתית

 
או

מבחן הכנסה

להצטרפות למעגל המשקיעים הכשירים מלאו ושלחו לנו את הטפסים
bottom of page