top of page

משקיעים כשירים 

Image by Samson

מעגל המשקיעים הכשירים של
Keynvestments 

משקיעים כשירים של Keynvestments ייחשפו לאפשרויות השקעה נוספות אשר יותאמו באופן אישי לתיק ההשקעות שהם מבקשים לבנות לעצמם. כחברים במעגל המשקיעים הכשירים של Kenvestments תקבלו עדכונים על עסקאות מגוונות יותר עם ניהול סיכונים שונה בכל אחת, במטרה לבנות איתכם ביחד פרוטפוליו עשיר ומגוון. החברות במעגל תכלול פגישות אישיות להבנת הצרכים של כל אחד ואחת מכם, סקירות שוק מקיפות ואיתור הזדמנויות מיוחדות, בניית אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית. 

 אז מי נחשב משקיע כשיר?

משקיע כשיר הוא אדם פרטי או חברה אשר מנהלים כספים בהיקף גבוה, ואשר עומדים בשלושה מבחנים אותם הגדירה הרשות לניירות ערך (התוספת הראשונה לחוק): מבחן שווי נכסים, מבחן גובה הכנסה או מבחן משולב של שווי נכסים והכנסה. 

משקיע מסוג זה לא ימנה כניצע במניין 35 הניצעים בעסקה. משקיעים אלו יהיו רשאים לקחת חלק בהשקעות אקסקלוסיביות שאינן פתוחות לציבור הרחב מאחר והן מותנות בדרך כלל ברף כניסה מינימלי.

עיצוב ללא שם.png
”משקיע כשיר“ הוא משקיע שעומד באחת משלוש חלופות לפי הגדרות רשות ניירות ערך:
 
8
מיליון ש"ח
 נכסים נזילים 

 
5
מיליון ש"ח
נכסים נזילים
 

 
600 אלף ש"ח
הכנסה אישית שנתית 
+
900 אלף ש"ח
הכנסה משפחתית שנתית
או
1.2
מיליון ש"ח
הכנסה אישית שנתית

 
1.8
מיליון ש"ח
הכנסה משפחתית שנתית

 
או
מבחן שווי נכסים
מבחן משולב
מבחן הכנסה
 
להצטרפות למעגל המשקיעים הכשירים מלאו ושלחו לנו את הטפסים
אלירן סימוני keynvestments

משקיע כשיר,

צור אתנו קשר לתיאום פגישה אישית

 
    052-5419676-דפנה
      Dafna.seri@keynvestments.com
bottom of page